top of page

Årsmøtet er avholdt og nytt styre er valgt!

Søndag 28. februar avholdt Til Trygghet årsmøte på Teams. Vi godkjente regnskap og årsmelding for 2020 og la planer for 2021. Nytt av året blir en satsning på "empowerment" av kvinner som til nå har vært avhengig av å tigge for å få endene til å møtes for seg selv og familien. Økt økonomisk handlekraft hos disse kvinnene vil være avgjørende for at barna deres skal få en fremtid, og vi i Til Trygghet ser frem til å hjelpe From Street to Safety i gang med opplæring, produksjon og salg av håndverk.


Årsmelding og regnskap for 2020, samt referat fra årsmøtet ligger lenket opp på denne siden. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om budsjett eller annet, så kontakt oss gjerne på tiltrygghet@gmail.com.


Ønsker du å bidra økonomisk? Bli trygghetsfadder! Overfør 250 kroner månedlig til 1254.05.76872.


Det nye styret består av flere kjente fjes:

Taha Hussein Ahmad (leder)

Marit Hepsø (økonomiansvarlig)

Ingunn Parker Bekkhus

Anni Friis Røyem
Comments


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page