top of page

Vi nærmer oss...

Endelig har vi funnet et potensielt sted for senteret! Vår søsterorganisasjon er i full sving med å kartlegge hvor godt stedet egner seg og å forhandle en grei pris. Her fra vårt arbeidsmøte i kveld.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page