top of page

Nye klær og et sted å være

Nå har senteret i Port Sudan vært åpent en stund. Det kommer stadig flere barn og ungdommer som har fått vite om tilbudet, og de begynner å få mer tillit til senteret og de frivillige som jobber der. Det er et sted som ikke har blitt lagt ned etter bare kort tid. De kan stole på at her er det folk og mat å få. Et sted å være. Noen å snakke med.

Til jul var det flere som ga og fikk støtte til senteret som julegave. Flere ga også penger til nye klær til barna og ungdommene. Noen lokale har også donert klær, og nå er det kjøpt inn og delt ut.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page