top of page

Dørene åpner

Det nye senteret åpner dørene! Heldigvis fant Nida'a al-hayat et passende sted så raskt, og barna har igjen et sted å gå til.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page