top of page

Vil du være med å gi et barn mulighet til å gå på skole?

Kan du avse 250 kroner i måneden for at et barn får gått på skolen? Opprett et fast avdrag i nettbanken din til konto 1254.05.76872.

For tiden er vår søsterorganisasjon i full sving med å kartlegge behovene for hver enkelt bruker på senteret. Nida'a al-hayat har en sosialarbeider til å gjennomføre denne kartlegginga. I starten er fokuset på de yngste brukerne: barna som er i skolealder skal få muligheten til å gå på skole. Å gå på skole er ikke gratis i Sudan, avgifter for registrering og skolens tjenester må betales, barna må ha skoleuniform, bøker og utstyr i tillegg til penger for å kjøpe lunsj. Dette kan et barn få for omtrent 2000 kroner i året.

Ungdommene og de unge voksne skal få muligheten til å ta den utdanningen som passer dem best. Nå kan de velge mellom forskjellige utdanningsløp: elektriker, bilmekaniker, smed, snekker og murer. De forskjellige løpene koster mellom 3000 og 3500 kroner, avhengig av hvilket de velger. Prisen inngår transport, uniformer, lunsj, administrasjonsavgifter i tillegg til utstyret trainee'ene trenger i utdanningsløpet. Deretter kommer de til å trenge et start kit for å komme i gang med yrket sitt - dette er ikke inkludert i summen nevnt over.

Vi trenger nå faste givere som kan tenke seg å donere penger på fast basis for å få gi utsatte barn og ungdommer muligheten til å gå på skole og ta utdanning. Tverrsummen av alle utdanningsløpene og skolegangen for barna blir 3000 kr i året. Dette tilsvarer i underkant av 250 kroner i måneden. Kan du avse 250 kroner i måneden? Opprett et fast avdrag i nettbanken din til konto 1254.05.76872.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page