top of page

Røde Halvmåne er ny samarbeidspartner

Arbeidet i Port Sudan har allerede blitt anerkjent av de lokale myndighetene som viktig, og nå følger de store organisasjonene etter. Dette er svært gledelig! I begynnelsen av mars skrev vi i Fra tigging til trygghet under på en såkalt PCA – project cooperation agreement – med Røde Halvmåne i Red Sea-fylket. Dette betyr at Røde Halvmåne anerkjenner utfordringene mennesker som lever på gata opplever, og at Nida’a al-hayat er de som best kan jobbe med denne utfordringen. Nida’a al-hayat er nå Røde Halvmånes implementerende partner, og består som selvstendig enhet. Dette er vi veldig glade for, siden dette betyr mer stabilitet og tryggere rammer for arbeidet i Sudan.

Røde Halvmåne er nå ansvarlig for å betale halvparten av lønnen til daglig leder, en økonomi- og administrasjonskonsulent, en kokk samt å dekke utgiftene til fem frivillige. I tillegg er det enighet om at de skal benytte sine kontakter for å drive lokalt fundraising-arbeid, opprette samarbeid med andre aktuelle organisasjoner og å bygge Nida’a al-hayats organisasjonskapasitet gjennom kurs, workshops og lignende for de ansatte og de frivillige.

Fra tigging til trygghet dekker resten av lønningene til de ansatte, og er ansvarlig for å rekruttere sponsorer til skole- og yrkesutdanningsprosjektene for senterets brukere. I tillegg er vi i ferd med å etablere en kontrollkomité som foretar uanmeldte besøk for å sikre kvaliteten på tilbudet i Port Sudan. Vi har stor tro på at dette samarbeidet kommer til å komme de svakeste i Port Sudan til gode, nemlig brukerne av senteret til Nida’a al-hayat.

Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page