top of page

Møt sosialarbeiderne Afra og Afaf!

Nida’a al-hayat har drevet med aktiv nettverking med andre organisasjoner og det offentlige for å vise at senteret er et viktig tilskudd til Port Sudans marginaliserte befolkning. Dette har de nå fått anerkjennelse for, og har inngått avtaler med både de lokale myndighetene og Røde Halvmåne. To sosialarbeidere er nå sekundert av myndighetene i Red Sea-fylket til Nida’a al-hayat for å jobbe med en kartlegging av senterets brukere.

Afaf Mohammed Khalafallah har jobbet siden jul 2013 og fikk tidlig i mars en ny kollega – Afra.”Trygghet er viktig for skape tillit og for at barna åpner seg og tør å utrykke seg fritt” forteller Afaf. Sammen har hun og Afra jobbet mye for å etablere gode relasjoner med barna og med å ha tillit til hverandre. Sammen har de snakket med barna, ungdommene og de unge voksne slik at de sammen kan lage en plan for den enkeltes framtid. De vurderer nå deres muligheter for skolegang, yrkesopplæring, arbeidspraksis og familierehabilitering.

Afra Modawi Alfaki Elamin er utdannet sosionom fra universitetet Al-Neelain og har bakgrunn fra psykiatrisk sykehus og et dialysesenter i Port Sudan, og er nå fast ansatt i familie- og barnevernsenheten. Afaf har sin utdanning i psykologi fra universitetet i Khartoum der hun ble uteksaminert i 1996. Hun har nå begynt med masterutdanning med fokus på adferd og pedagogiske utfordringer hos barn. Afaf er en engasjert og aktiv kvinne, og brenner blant annet for kvinnesaker og likestilling. Hun har tidligere jobbet med atferdsvansker hos barn i Port Sudans psykiatri, i UNHCR, på familievernkontor, og har også lang erfaring fra psykiatrien på Altigani Almahi-sykehuset. Afra og Afaf er verdifulle, viktige og kompetente tilskudd i Nida’a al-hayats arbeid.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page