top of page

Tusen takk for all støtte!

Fra tigging til trygghet og vår søsterorganisasjon Nida’a al-hayat (NaH) ønsker alle våre støttespillere riktig god jul og godt nyttår. Tusen takk for alle bidrag, store og små, gjennom hele 2014.

2014 markerer et viktig år for våre organisasjoner. I mai startet 12 barn på skolen ved hjelp av norske faddere, mens dagsenteret har vært åpent hele året. I årets sist måneder har helse vært i fokus i tillegg til de vanlige tilbudene som klesutdeling, faste måltider og et trygt sted for hvile, tv-titting og samvær. Barn og ungdommer som har behov for å bli fulgt til sykehus eller lege, gjør dette med en frivillig. I tillegg har NaH startet små diskusjonsgrupper om helse, hygiene og sykdomsforebygging. For mange er senteret fortsatt det eneste stedet de får vasket seg selv og klærne sine, og flere har større utfordringer enn dem som tas opp i gruppene – men det er en start.

NaH befester sin posisjon som en viktig aktør, og er nå blitt medlem hos Community social organisation der de i framtiden kan få ytterligere støtte til driften. Deres samarbeid med politiets familie- og barneavdeling bærer også frukter. Istedenfor fengsling blir barn under 15 som er mistenkt for mindre forseelser heller sendt til senteret. Vi gleder oss til å bygge videre på dette fundamentet i 2015, og håper dere vil støtte oss videre.

Riktig god jul og godt nyttår!


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page