top of page

Et vellykket skoleår tilbakelagt


For et år siden startet de første barna på skolen, senteret var oppe og gikk, vi hadde fått faste givere, og vi kunne ta neste skritt: Gi barna nye muligheter! 13 barn ble sendt på skolen.

I Sudan må man bestå en test for å komme til neste klasse, de som ikke består må gå om igjen. Har du gått femte klasse, og består testen kan du neste år begynne i sjette klasse, består du ikke så er det femte et år til…..Nå har baran og ungdommene avlagt slutteksamen for sitt første år i senterets regi.

Av de 13 barna som begynte på skolen i fjord sluttet en for å flytte til Kassala, og en jente som var 16 sluttet for å gifte seg. De elleve andre besto alle testen, og er klare for neste år! Det er fint å se at det er gått så bra med barna. Flere av dem er også blitt best i klassen. De har jobbet hardt, og bevist for seg selv og alle andre at denne nye muligheten skal de bruke for å komme seg bort fra gata, de er motiverte og bestemte på å gjøre det bra.

Det er nå gjort avtaler med skolene også for neste år, og alle elevne har fått en ansvarlig kontaktlærer som følger dem opp og holder god kontakt med Nida'a Al-Hayat. Det er også denne læreren som er ansvarlig for å gi elvene sine daglige matpenger. Skulle det oppstå et problem på skolen har læreren direkte kontakt med både senteret og vertsfamilien for å løse problemet og finne riktig hjelp hvis det er st større problem. Sosionomen som jobber i Nida al-Hayat, Bakita, har god kontakt med lærene, skolene og barna og sørger for god oppfølging.

Vi gleder oss til å følge disse barna og ungdommene gjennom det nye skoleåret, og til å sende enda flere på skole!


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page