top of page

Yrkesopplæring i full gang

Gode nyheter fra Sudan! Tidlig i høst startet opptaket og prosessen med å velge ut de motiverte ungdommene som skulle få begynne på yrkesopplæring. Støtte fra Kriss Lee-festivalen sikret at 19 ungdommer skulle få begynne. I oktober startet vi med yrkesopplæringen. Disse ungdommene har levt et vanskelig liv, og mange sliter med mye. Vi var derfor spent på hvordan dette skulle gå, og håpet selvsagt på det beste.Heldigvis har yrkesopplæringen hatt veldig god deltakelse!

Ungdommene jobber hardt, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra veilederne om at de er flinke og har vilje til å lære! Ungdommene møtes hver morgen på senteret til Nida'a al-Hayat, vasker seg og kler på skoleuniformene. De gleder seg til å ta minibussen som kjører dem til opplæringssenteret.

En av deltakerne sier at han gleder seg til å dra på opplæring og føler seg lykkelig. En annen sier at han tenker mye på framtiden og om han nå endelig kan få en respektapel jobb.

Det ungdommene aller helst vil er nettopp det, å få delta i samfnunet, jobbe i respektable jobber og klare å forsørge seg på en bedre måte, kanskje også forsørge søsken eller familie.

Det er likevel mye å jobbe med for senterets ansatte, som er stolte av jobben sin. De følger deltagerne, henter de som er forsinket og følger opp. Utfordringer er mange men de jobber for å finne løsninger på alle problemene. De oppmuntrer deltagenre, har gruppesamtaler og individuelle samtaler. Små konflikter og krangler, og dessverre noe vold, har oppstått på grunn av uenigheter mellom deltakere. Men også dette er blitt løst. Det er ikke bare lett alltid for de ansette og for sosialarbeideren. Det verste var når en av deltagerne ble arrestert av politiet på grunn av en mistanke. Dette er ting som ofte skjer med ungdom på gata i Port Sudan, de er ofte de første til å bli anklaget eller mistenkt. Men hvordan overlever man egentlig på gata? Vi i Fra tigging til trygghet er overbevist om at barn og ungdom som lever under så vanskelige forhold må hjelpes, ikke straffes. Med dette programmet og en yrkesopplæring i bagasjen har de en vei ut. og det er ikke bare diplomet, men prosessen og veien dit, oppfølging, konflikthåntering og oppmuntring som er avgjørende for at de skal lykkes.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page