top of page

Endelig har vi fått lokale i Kassala!

Etter lang tids leting (og mange skuffelser underveis) har vi endelig fått lokale! Det ligger i Kassala sentrum, på en veldig kjent blokk som pleide å være skattekontoret. Lokalet er mindre enn vi hadde ønsket oss, og består kun av ett rom og en L-formet gang. I tillegg er det en do der som ikke fungerer, og en liten balkong. Lokalet ligger i fjerde etasje, og det finnes 4 åpninger i gulvet. Disse er farlige, og vi skal derfor lukke dem med stål og sement. Rommet er slitt og trenger litt omsorg. Planen er å lukke den L-formede gangen med vegger, slik at vi får mer plass. Resultatet blir forhåpentligvis et lite aktivitetsrom, et lite møterom, og et kontor. Det blir plass til ca 30 barn og ungdom i aktivitetsrommet, i tillegg til en TV og drikkevann-stasjon.

Dette er Alameen. Han er smed, og han er med på dugnad for å lukke noen hull i taket og i gulvet med metall. Dette er nødvendig for sikkerheten.

Khalid (til høyre) er en sosialarbeider som vi får sponset fra Ministry of Social Affairs. Han starter hos oss fra denne måneden. Her snakker han med snekkeren Mustafa som skal lage 2 vegger slik at vi får utnyttet plassen bedre.

Her er Tarig, nyansatt administrasjon- og økonomiansvarlig. Han jobber også på dugnaden med oss.

Som dere ser, er det litt å gjøre!

Om noen vil sponse oss med noen kroner for å få lokalet brukelig, er det mulig å sette over penger til Fra tigging til trygghet: 1254.05.76872. En permanent Vipps-løsning er også på vei, men inntil videre går det an å vippse penger til økonomiansvarlig i Fra tigging til trygghet her i Norge, Randi Alsos: 41 41 98 94.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page