top of page

Drodlemøte for barna i Sudan

Kjære engasjerte mennesker! Onsdag 5. april inviterer vi deg til et uformelt drodlemøte på Mela cafe i Mariboesgate. Møtet er åpent for alle som har lyst til å høre mer om hva vi driver med i Fra tigging til trygghet, og for deg som har lyst til å komme med ideer og innspill til hvordan vi kan drive organisasjonen framover. Vi har for eksempel veldig lyst til å arrangere en venners-venner-fest! Kanskje vi kan drodle fram noen lure grep sammen?! Kom kom!


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page