top of page

Det nytter å hjelpe!


Port Sudan, april 2017: Etter at denne gutten og lillebroren hans mistet pappaen sin, måtte de slutte på skolen fordi familien ikke lenger hadde nok penger (skole er ikke gratis i Sudan). Selv om mammaen gjør så godt hun kan for å følge opp sønnene, sliter de økonomisk etter at faren døde. Begge barna går nå på skolen igjen takket være støtten de får fra "Fra tigging til trygghet".

Vil du også gi barn og ungdom en ny sjanse?

Bli trygghetsfadder (fast månedlig bidrag til 1254.05.76872), eller vipps over noen slanter til økonomiansvarlig i Fra tigging til trygghet her i Norge, Randi Alsos: 41 41 98 94.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page