top of page

Hvordan går det i Port Sudan?

Ingvild og Taha har vært i Port Sudan for å se hvordan det går med senteret der, og for å få ideer til senteret i Kassala. I Port Sudan er det fortsatt 39 barn som går på skole, og senteret har flere hundre brukere i uka. Det er vanskelig å finne lokale støttespillere som vil "investere" i barna som bor på gata, og prosjektet er fortsatt avhengig av norsk hjelp. Derfor henvender vi oss til dere. Har dere lyst til å bidra til å opprettholde driften av senteret og gi skolebarna en mulighet til å gå på skole et år til?Bli trygghetsfadder (fast månedlig bidrag til 1254.05.76872), eller vipps over noen slanter til økonomiansvarlig i Fra tigging til trygghet her i Norge, Randi Alsos: 41 41 98 94.

Noen av skolebarna er samlet på senteret for å skrive og tegne.

Ingvid og Josef (4 år) sammen med frivillige i Port Sudan.

Ingvild sammen med brukere av senteret i Port Sudan.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page