top of page

Kaotisk år for Sudan - men senteret i Kassala består!

Det siste året har i stor grad vært preget av uroligheter i Sudan. Tidligere president Omar Al-Bashir har blitt styrtet og det ble innsatt et midlertidig militærstyre helt til de ulike politiske fraksjonene i landet kom til enighet. Det har vært store demonstrasjoner og mange mennesker har blitt drept i opptøyene. Det har i perioder vært vanskelig for oss å få kontakt med samarbeidspartnerne våre i From Street to Safety (FSTS) Kassala fordi internett har vært stengt. FSTS har i perioder hatt problemer med drift av senteret på grunn av sikkerhetsutfordringer, vanskelighet med å få tatt ut penger av banken, samt liten tilgang til mat.

Likevel har FSTS opprettholdt driften ved senteret og årsrapporten for 2019 viser at de har fått til mye! I 2019 har det vært 1155 ulike barn og ungdom innom senteret, og barn og ungdom i alle aldre har brukt senteret. 17 av barna som har brukt senteret er i barnehagealder (1-5 år). Disse kommer ofte i følge med moren sin eller eldre søsken. 752 barn er i barneskolealder (6-12 år) og 386 ungdommer er mellom 13 og 18.Totalt har senteret delt ut 7646 måltider mat og 709 såper til barn og ungdommer som har vært innom senteret i 2019. De gjennomførte også ekstraundervisning for til sammen 1725 barn (en del barn kom flere ganger, derfor er dette tallet høyere enn totalt antall barn :)

Alle brukerne av senteret har fått mat, mulighet for lek, trygg voksenkontakt, mulighet til å se på TV og slappe av og tilbud om ekstraundervisning. Senteret har arrangert fest for barna og ungdommene, og mange av barna opptrådte med sang!

Av barna og ungdommene som kommer til senteret er det 515 som går på skole og 640 som ikke går på skole. Mange av barna og ungdommene har jobb. FSTS har kartlagt hvilke yrker som brukerne deres har, og hele 599 av barna jobbet som poseselgere i 2019. 153 jobbet som skopussere og 140 barn og ungdom tigget for å få nok penger til å overleve. 49 personer jobbet med å trille varer i trillebår, mens 23 jobbet som grønnsaksselgere. 136 av senterets brukere oppga å ikke jobbe.

Vil du bidra til dette viktige arbeidet? Vi ønsker oss flere trygghetsfaddere som kan sikre jevnere inntekt. Kan du avse 250 kroner i måneden? Opprett i så fall fast trekk i nettbanken din til konto 1254.05.76872. Merk innbetalingen med mailadressen din, så får vi mulighet til å takke deg!


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page