top of page

Opprydning på markedet


Uro og opptøyer

Det har vært uro og voldelige opptøyer i Kassala de siste ukene. Det største sentrale markedet midt i byen ble ødelagt og plyndret, og flere butikker ble satt i brann. Det gir selvfølgelig en veldig vanskelig situasjon for de som har arbeidsplassen sin på markedet.

Viktig å få tilbake trygghet og arbeidsplasser

Markedet er et viktig sted for både voksne og barn som selger varer, som kanskje ikke har så mange andre alternative levebrød. I motsetning til i Norge er det heller ikke vanlig med forsikring slik at man kan få tilbake tapte verdier, eller velferdsgoder, som erstatning fra staten for tapt inntekt. Å få tilbake trygghet og arbeidsplasser er viktig.

Frivillige rydder på dugnad

Vi er derfor veldig glade for å høre at våre samarbeidspartnere i From Street to Safety denne uken var med på en dugnad for opprydning av markedet. De frivillige bidro blant annet med å dele ut mat til de som ryddet. Vi håper situasjonen roer seg og følger spent med videre.

Noen av de frivillige fra senteret deler ut mat til de som rydder på dugnad

Pakking av lunsj til dugnad. Med synlige logoer blir senteret mer synlig i samfunnet.

En gjeng med frivillige tar en pause i skyggen. Noen barn henger rundt og følger med.

Vil du bidra? Bli trygghetsfadder! 250 kr i måneden er nok til å sende et barn på skolen.

Du kan også vippse et valgfritt beløp til 99527


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page