top of page

Førskole for barn i Sudan

Mange av barna på gata i Kassala, Sudan, har aldri gått på skole. Nå har senteret til From Street to Safety startet opplæring av disse barna; en slags førskole for å gjøre dem klare til vanlig skolegang.

Vil du bidra til arbeidet? Vipps til 99527

Mens skolene i Sudan fortsatt er stengt som følge av Covid-19-situasjonen, har senteret til søsterorganisasjonen vår i Kassala, From Street to Safety, fått godkjenning til å drive opplæring av de barna som trenger det aller mest. 80 barn som bor og/eller jobber på gata i Kassala har nå gått i gang med undervisning på senteret for å ta igjen tapt skolegang.

E-learning

Deler av undervisningen på senteret er ren klasseromsundervisning med tavle og kritt. Barna sitter tett i tett på benker og lærer på tradisjonell måte. Andre deler av undervisningen er såkalt e-learning, hvor elevene får opplæring via en iPad med lydfiler. Undervisningen har blitt finansiert av UNICEF gjennom Ministry of Education, og opplæringen foregår på senteret. Alle barna må bestå tester før de kan overføres til vanlig skole.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page