top of page

Lys fremtid i mørk nåtid

Ahmed* er 8-9 år. Moren hans er psykisk syk på grunn av en slem far. Ahmed vil derfor ikke ha noe med han å gjøre.

- Jeg vil bo hos mor, forteller han til vår medarbeider. Jeg hørte om han og ville se han og snakke med han. Han er en nydelig gutt, og med et smil svarer han og forteller at han går i første klasse på skolen, og har fått bra rating på første halvåret. Han klarte å bli nummer 11 i klassen! Han selger handleposer, en liten pose selger han for 20 SDG, og en stor pose til 100 SDG. Det går opp og ned med inntekt, sier han. Han klarer å tjene ok med penger, og så kommer han på senteret for å få mat og leke litt med de andre barna. Her får han også nyttig informasjon og kan se litt på TV før han går ut igjen på jobb. Disse dagene som jeg er på besøk på senteret er det skoleferie, og Ahmed er hele dagen I sentrum. Jeg spurte om han ville fortsette på skolen, og han sa

- Ja , dette vil jeg gjerne gjøre fordi jeg vil hjelpe min familie og jeg vil bli noe!

Det er flere som Ahmed, og våre medarbeidere og frivillige som lever hverdagen blant disse barna, vet veldig mye om dem. Vi skal hjelpe disse barna, og vi er veldig trygge på at vi har gode medarbeidere og frivillige som kan dette.


Skrevet av Taha Hussein Ahmad,

Grunnlegger av senteret


*Ahmed er ikke hans virkelige navn. Vi har også sensurert bildet av hensynet til personvern.


Ahmed og Taha i samtale på senteret, januar 2022.Comments


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page