top of page

Velkommen til årsmøte 12. februar!

2022 var et bra år for Til Trygghet både i Sudan og i Norge. Kom på årsmøte og hør mer om hva vi har oppnådd!


Tid: Søndag 12. februar kl 14-16

Sted: ZERO sitt kontor, Youngstorget 1


Vi starter kl 14 med nyheter og bilder fra senteret i Kassala, og informasjon om samarbeidet med Ris skole som hadde solidaritetsaksjon for Kassala høsten 2022.Vi serverer kaffe og frukt/kjeks. Salg av sudanske suvenirer.


Selve årsmøtet starter omtrent 15.00.


Ta gjerne med familien! Vi setter fram tegnesaker og spill.


Saksliste:


Valg av ordstyrer og referent

  1. Årsmelding 2022

  2. Regnskap 2022

  3. Handlingsplan for 2023

  4. Budsjett 2023

  5. Valg av styre

  6. Valg av valgkomite

  7. Eventuelt

Påmelding til epost: ​tiltrygghet@gmail.com​ innen 5. februar.

Sakspapirer sendes til alle som er påmeldt.

Hjertelig velkommen!

Hilsen styret - Taha, Ingunn, Anni, Marit og IngvildCommentaires


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page