top of page

Senteret i Kassala

Vi startet opp senteret i Kassala sammen med lokale partnere i 2017.  Sammen med lokale ansatte og frivillige i organisasjonen 'From Street to Safety' bygger vi opp virksomheten. Vi har fått til mye: Et dagsenter for barn og ungdom på gata, salg av mat til inntekt for senteret, med gratis måltider til barn og flyktninger. Vi gir penger til barnas skolegang og utstyr, og aktiviteter og hygiene og andre nødvendigheter på senteret. Senteret er et trygt sted for barna å komme til i en utrygg hverdag. 

 

I 2021 betalte vi for skolegang for 72 barn, og mer enn 1600 barn var brukere av senteret. 

Følg oss på bloggen for siste nytt! 

Inkedtaha på senteret3_LI.jpg
frivillige kassala.jpg

The centre in Kassala

In 2017 we started our work in Kassala. Together with local volunteers and skilled professionals in the organisation 'From Street to Safety', we are building up our operations in Kassala. We have built up a day centre, including a small restaurant, selling food for income while serving free meals for children and refugees. We provide fees for primary education, and activites for children, and a safe place to rest. 

 

In 2021, we have sent 72 children to school, and more than 1600 children were users of the centre. 

Follow our blog for the latest updates!

PORT SUDAN

Tidligere, fra 2011 til 2018, støttet vi også et senter i Port Sudan. Midlene fra Norge gikk til mange viktige prosjekter, som skolegang, yrkesopplæring og aktiviteter for barn og unge. Det var hele tiden et mål at senteret skulle finne lokale sponsorer og klare seg videre uten støtte. I 2018 avsluttet vi samarbeidet med lokale partnere i Port Sudan, du kan lese mer om dette på bloggen her. 

Previously, from 2011 to 2018, we also supported a center in Port Sudan. The funds from Norway went to many important projects, such as primary education, vocational training and activities for children and young people. It was always a goal that the center would find local sponsors and manage without our support. In 2018, we ended the collaboration with local partners in Port Sudan, you can read more about this on the blog here.

bottom of page