top of page

Høsten 2023 samarbeider vi i Til Trygghet nok en gang med Ris Ungdomsskole!

Alle barn har rett til å gå på skole, men på grunn av fattigdom og mangel på sosiale rettigheter havner mange barn i Sudan på gata i stedet. De jobber som skopussere, selgere av småting som handleposer, eller driver med tigging og småkriminalitet.

 

Utdanning er nøkkelen til jobb og muligheter, og Ris skole sin innsats har i flere år bidratt til at barn og ungdom i Sudan kan få gå på skolen. I 2017 var det penger som ble samlet inn av elevene på Ris som sørget for at senteret i Kassala kunne åpne. Både i 2019 og høsten 2022 sørget elevene for midler til å drifte senteret videre og til å sende over 70 barn på skolen, og i år kommer Solidaritetsaksjonen deres til å gi utrolig viktig hjelp til et helt samfunn som er i krise på grunn av krig og økte priser på mat og andre varer. Tusen takk!
 

thank-you3-redigert.jpg

Vil du, din klasse eller skole bidra?


Ta kontakt med oss hvis du også vil bidra på tiltrygghet@gmail.com

Dere kan for eksempel: 

  • Holde foredrag om barnearbeid før og nå, med Sudan som eksempel - eller invitere oss til å holde foredrag

  • Snakke med elevrådet om muligheten til å samle inn penger til gode formål, som f.eks. på Operasjon Dagsverk, skolens julemarked, i skolefag som "Innsats for andre" og liknende fag. 

Er du lærer? Se vårt undervisningsmateriell om Sudan, om barnearbeid og relaterte problemstillinger - utarbeidet av ungdomsskolelærere og i tråd med mål i læreplanen.

 

bottom of page