top of page

Om oss - Kassala, Sudan

Mellom Kassalas berømte fjell

Kassala er en by øst i Sudan, nær grensen mot Eritrea. Det bor ca en halv million innbyggere der, og er godt kjent for sitt vakre fjellandskap som omkranser byen. 

Siden 1980-tallet har det kommet mange flyktninger til Kassala fra nabolandene Eritrea og Etiopia. I nyere tid har det også kommet mange syriske flyktninger på grunn av krigen i Syria. Situasjonen på gata er kompleks, og ingen har full oversikt over hvor mange barn og ungdom som lever eller jobber på gata i byen. 

I 2017 ble "From Street to Safety Sudan" (FSTSS) startet opp i Kassala. 

Senteret - lokalisering og ansatte 

Senteret i Kassala ble etablert i 2017, etter avtale med Kassala kommune, og sosialmyndighetene i delstaten (Ministry of Sosial Affairs i Kassala state).

 

Senteret ligger sentralt i sentrumsområdet og er lett tilgjengelig for våre brukere. Det er åpent hver dag fra tidlig morgen, søndag til torsdag, stengt på fredager.

Det er 10 ansatte på senteret. De jobber blant annet med økonomi, aktiviteter, oppfølging av barna og deres skolegang. 

De frivillige

De lokale frivillige er en viktig ressurs i å skape et trygt miljø og arrangere aktiviteter på senteret. De får trening og veiledning fra profesjonelle på hvordan de kan få barnas tillit og bidra til et trygt sted for dem, og hvordan de best kan hjelpe dem.

 

Bilde til høyre viser en gruppe frivillige som deltar på et arbeidsverksted på senteret i Kassala, mai 2017.

Norge møter Sudan

Norske Ingvild og hennes mann Taha har vært drivkrefter for å starte opp Til Trygghet, og senteret i Kassala. På bildet til høyre ser du Ingvild sammen med noen av brukerne fra senteret. Du kan lese mer om Ingvilds historie her: 

ENGLISH

Kassala's famous mountains

Kassala is a city in the east of Sudan, near the border of Eritrea. It inhabits about half a million people, and is well known for its scenic mountains surrounding the city. 

Since the 1980's there has been an influx of refugees from neighbouring countries Eritrea and Ethiopia to the city. Lately, also Syrian refugees have arrived. The situation in the street is complex, and no one has the complete overview of how many children and youth are living and working in the streets of the city.

In 2017, From Street to Safety Sudan (FSTSS) was established in Kassala.

The centre - location and staff 

The centre in Kassala was established in 2017, after an agreement with Kassala municipality and Ministry of Sosial Affairs in Kassala state.

The centre is located in the city centre, easily accessible for our users. It is open every day from early morning, Sunday till Thursday, closed Fridays

There are 10 employees at the centre, they are working with everything from budgeting, activities, following up the children, school attendance and more.  

Volunteers 

Local volunteers are an important resource in creating a safe environment, and running the centre's daily activities. They are given training and guidance by professionals, on how to gain trust from the children, and how best to help. 

The picture to the right shows a group of volunteers during a workshop in the outdoor centre in Kassala, May 2017. 

Norway meets Sudan

Norwegian Ingvild and her husband Taha have been a driving force to start up FSTSS. 

In the picture to the right, Ingvild is shown together with some of the users of the centre. 

You can read more about Ingvild's story here (in Norwegian):

bottom of page