top of page

Gatebarnas hjelpere

I dag finnes det ikke noe ordentlig tilbud for de som bor på gata i Port Sudan, det er ikke noe sted de kan vite at de får mat eller vann, ikke noe sted de kan slappe av og føle seg trygge. Ikke noe sted de trygt kan vaske seg og klærne sine. Ikke noe sted borte fra gata hvor barna kan leke og bare være barn. Barna får mat noen ganger her, noen ganger der. De får kanskje sove en natt her, vaske seg der.

Og det er noen som ønsker å hjelpe dem.

Det er flere som har sett at om de går sammen kan de få gjort noe. De har samlet seg og stiftet organisajonen Nida'a al-hayat, deres mål er å starte et senter for gatebarna og deres familier. Mens de venter på å få finansiering til senteret driver de oppsøkende virksomhet, låner gatebarna et øre, gir informasjon om helse og seksuelt overførbare infeksjoner til dem som er eldre. De hjelper dem hvis de trenger medisiner eller lege. Det er fordi disse ildsjelene i Port Sudan finnes at denne nettsiden finnes. Vi vil hjelpe dem å realisere sitt mål, vi vil la barna gå fra tigging til trygghet, fra gata til mulighetene for et bedre liv.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page