top of page

Nida'a al-hayat

Mange mennesker i Port Sudan både ser og veit at gatebarna og familiene deres trenger hjelp. Under ramadan er det også mange som gir dem litt å spise og kanskje til og med noen nye klær, for så å gå hjem for å ta seg av sine egne utfordringer. For mange i Port Sudan er det hardt bare å skaffe nok til å mette munnene i egen famile.Det finnes også en liten gruppe mennesker som vil og gjør mer, som har funnet sammen og startet Nida'a al-hayat. Vi skal la deg bli litt mer kjent med noen av dem i ukene som kommer, men først et bilde av dem alle. De som sitter i styret til Nida'a al Hayat er: Niazi Ahmed Ibrahim (leder) Awadallah Bilel Kafi (nestleder) Mahmoud Ahmad Sharif (1. sekretær) Omar Mohammed Omar (2. sekretær) Osama Al-Amin Al-Faki (kasserer) Abeer Agos Salah Ahmad Ibrahim Wail Farah Osama Al-Geir Gibril Shadim


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page