top of page

Da er vi i gang!

Det er en underlig god følelse det der, å endelig være i gang. Noe man har jobbet lenge med, noe viktig, noe som betyr noe er kommet i gang. Man er ikke kommet i mål, men man er kommet så underlig langt, og et utrolig viktig mål er nådd. Det er den følelsen vi sitter med nå, vi som har jobbet for å få opp et tilbud til gatebarna og deres familier i Port Sudan. Frivillige i Sudan og Norge som har jobbet jevnt og trutt mot dette målet: Gi barna et sted å være, mat i magen, mulighet til å vaske seg og sine klær og så, litt om sen en mulighet til et liv som alle de andre.

Nå er første milepel nådd. Ved hjelp av alle dere som har donert penger og hjulpet oss har vi nå kunnet sende ned de første pengene. Første leie er betalt, alt er begynt å komme på plass i senteret, og barna, ungdommene og familiene deres har et sted å gå til. De får mat hver dag og noen å snakke med. Jeg har lovet å sende en varm takk fra de frivillige i Port Sudan til alle som har bidratt til at dette er mulig. Nå gjenstår bare jobben med å sørge for at senteret kan bestå i mange, mange år og utvikle seg til også å gi barna og ungdommene, og eneforsørgerne som bor på gata med sine barn, en mulighet til en jobb så de kan forsørge seg selv. Takk for at dere har hjulpet oss, og vil hjelpe oss å hjelpe.

Skrevet av Ingvild Kilen Rørholt


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page