top of page

Verdens internt fordrevne

I Sudan er mer enn 2,2 millioner mennesker flyktninger i eget land. Kun Colombia, Syria og DR Kongo har flere internt fordrevne. Du kan lese mer om verdens internt fordrevne på the Guardians nettsider, og mer om hva vi gjør for dem som ender opp på gaten i Port Sudan på vår blogg.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page