top of page

Kommer pengene frem?

Hvordan kan vi vite at pengene kommer frem? At pengene blir brukt på det de skal? Det er viktige spørsmål å stille. Etter å ha jobbet 8 måneder i Sudan har jeg sett flere eksempler på hvordan pengene ikke kommer frem til dem de var tenkt for. Eller blir brukt litt annerledes enn det som var meningen. Derfor hadde vi to tanker i hodet da vi startet å samle inn penger til et senter for gatebarn. Målet var, og er, at senteret skal bli selvdrevet - og da trengs to ting. Et veldrevet senter, og en bærekraftig, gjennomsiktig økonomi. Så hvordan skulle vi klare å samle inn nok penger til å starte senteret? Og, hvordan skulle vi klare å bygge opp systemer som sikret og viste at pengene ble brukt til det de skulle? Et viktig utgangspunkt for et godt samarbeid er at vi stoler på de som jobber i Nida'a al hayat. Tillit er også viktig for å bygge opp et godt system som klart viser pengebruken, og som også tåler at vi utvider, og siden kan få inn mer penger og større donorer. En av forutsetningene for å få til langsiktig drift med donerte penger er at systemene for å sikre gjennomsiktighet av pengebruken er på plass: At alle kan gå inn å se hva pengene blir brukt på, og at det ikke er noe misbruk eller korrupsjon. Men hvordan bygger man opp et slikt system i et land hvor du kan kjøpe en kvittering på markedet, og hvor nettbank eller betaling med kort ikke brukes? Og betaling med sjekk er unntaket, og kontantbetaling er regelen? Det første er tillit og godt samarbeid. Tilliten var alt på plass. For det andre må man vite hvordan man kan jukse, og så må man bygge opp systemer som gjør at det ikke kan jukses. Og så, som et tredje punkt må man sørger for at pengene blir rapportert på riktig måte etter internasjonal standard. Heldigvis for oss er en av dem som sitter i styret fra Sudan. Han har jobbet som økonomiansvarlig i en sudansk humanitær organisasjon, og han veit hvordan systemene fungerer. Og hva som ikke fungerer. Så med godt samarbeid, åpenhet og god dialog jobber vi nå med å bygge opp og kvalitetssikre systemene. Først har vi en god dialog om hva det faktisk trengs penger til. Hvor mye koster husleie og lønn og mat? Det er viktig at pengene blir budsjettert etter hva som faktisk trengs, ikke bare etter våre ønsker og formeninger. Sånn skaper vi enighet rundt postene i budsjettet, og budsjettet blir overholdt. Vi inngår en formell kontrakt med Nida’a al-hayat om hva pengene skal brukes til før vi overfører midler til dem. Deretter kommer oppfølging. Vi får tilsendt rapport, budsjett og regnskap fra Sudan hver 14 dag, som gjør at vi kan kvalitetssikre og se at systemene fungerer. Når vi veit at systemet og rapporteringen fungerer trenger vi ikke å få rapporter så ofte lenger. Men nå, i en startfase er det ekstra viktig med tett oppfølging og kvalitetssikring, så det går mye tid til det. Men vi tror og håper at om et par måneder fungerer alle systemene bra, og alle veit hvordan de skal rapportere og føre regnskap. Da er vi klare for større donorer. Og det trenger vi, for vi trenger å utvide. Vi trenger å kunne hjelpe flere, med mer. Skrevet av Ingvild Kilen Rørholt


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page