top of page

Zeinab og Mohammed

I begynnelsen av august var jeg på besøk på senteret for gatebarn og deres familier i Port Sudan. Der møtte jeg en liten familie som lever sammen på gata.

Mohammed er fra Port Sudan og 24 år gammel, han er velbarbert og ren i tøyet, men tynn og medtatt. Det er tydelig at det tar på å leve på gata, særlig med ansvar for både Zienab og lille Samah. Zeinab er 22 år, mammen hennes kommer fra Senar State og faren fra Darfur. Hun ser sunn og frisk ut, og er ren i tøyet. Sammen har de en liten datter på fem måneder som heter Samah. Hun har fått en betennelse og får hjelp med medisiner fra senteret. Hun drikker fortsatt bare morsmelk, og Zeinab får mat to ganger om dagen på senteret siden hun ammer. Zeinab og Mohammed lever sammen, men er ikke gift. Det har de ikke hatt råd til. Ettersom de lever på gata er det ingen som bryr seg om det. Men om de ønsker å komme seg videre, oppover i samfunnet, og å bli akseptert, må de gifte seg - sånn er det i Sudan. Jeg spurte Mohammed hvordan har ser for seg fremtiden sin. Til svar fikk jeg et usikkert blikk og et skjevt smil. Han veit ikke hvor han skal begynne, men er veldig glad for at de kan komme på senteret å få hjelp. Uten det veit han ikke hvordan det skulle gått med den lille datteren hans. Skrevet av Taha Hussein Ahmad


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page