top of page

Innsamlingskontrollen

”Innsamlingskontrollens formål er å ivareta allmennhetens interesser i at innsamlinger til humanitære, kulturelle og religiøse formål m.v. organiseres og gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig.” (fra Innsamlingskontrollens nettsider) Dette er viktig arbeid, og vi er opptatt av at givere skal vite at de gir penger til troverdige aktører. Over det siste året har vi fått flere spørsmål om hvorfor vi ikke er medlemmer av Innsamlingskontrollen (IK), og vi vil gjerne forklare hvorfor.

Svaret er så enkelt som det er vanskelig. Innmeldingsavgiften er på hele 5000 kroner, og for en liten organisasjon som oss er dette mye penger. I en tidligere bloggpost skrev vi at vi i løpet av 2013 samlet inn 65 000 kroner. For denne summen kunne senteret være åpent i 11 måneder. Det betyr at innmeldingsavgiften nesten tilsvarer det det koster å holde senteret i en måned. Vi er veldig glade for at det finnes kontrollmekanismer som IK, og vi har planer om å melde oss inn så fort det er økonomisk forsvarlig. Jo før vi har en forutsigbar og stabil økonomi, jo før kan vi melde oss inn. Aller helst skulle vi ha meldt oss inn i går!

Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page