top of page

Skolestart i Port Sudan

Det er mange som har ventet spent på en oppdatering om skolestart for barna på senteret i Port Sudan. Vi beklager at den kommer noe sent!

Vi har nå rekruttert sponsorer til 12 barn, noe som er helt fantastisk. Det er omtrent halvparten av alle barna som ønsket seg dette i samtaler med sosialarbeiderne. Etter at pengene var garantert fra oss i Fra tigging til trygghet, har Nida’a al-hayat jobbet med å skaffe barna skoleplass. Den 27.april åpnet opptak til grunnskolen, og Nida’a al-hayat har søkt utdanningsetaten direkte om plass for 15 barn – utgiftene for tre av dem skal dekkes lokalt.

Nida’a al-hayat har god kommunikasjon med myndighetene, og hadde en muntlig avtale om at barna skulle begynne på skolen nå i mai. Opptaksprosessen i Sudan er relativt kompleks og byråkratisk, og da det ble ansatt en ny leder i utdanningsetaten, måtte arbeidet starte på nytt.

I tillegg er flere skoler blitt nedlagt i Port Sudan, som fører til press på de resterende skolene, samtidig som det fører til ustabilitet og bekymringer i utdanningsetaten. De ansatte her jobber med å løse problemene som har oppstått i kjølvannet av nedleggelsene, noe som dessverre går ut over Nida’a al-hayat. Det er lite tid til møter og direkte avtaler.

Hanan og Taha i styret vårt har hatt kontakt med sosialarbeiderne Afra og Afaf , samt lederen av Nida’a al-hayat, hver dag for å diskutere de nyeste utviklingene og planlegge neste skritt. Til nå har tre barn fått garantert skoleplass, og målet er selvsagt å femdoble dette tallet.

Sosialarbeiderne har vært på to hjemmebesøk hos de barna som skal begynne på skole og som har familie i fylket, være seg biologisk eller en vergefamilie, og det er enighet om hva som skal skje videre. I mellomtiden blir barna akademisk forberedt, de har ikke gått på skolen på veldig lenge, og noe av dem har aldri gått på skolen. De er ekstremt motiverte, og spør om når de får begynne hver eneste dag. I tillegg til alle praktiske utfordringer som nå løses rundt skolestart, må også denne motivasjonen og gleden ved å få lov til å gå på skolen bevares og pleies.

Tusen takk til alle støttespillere for interesse, donasjoner og tålmodighet!

Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page