top of page

Ramadan er her og skolen har startet!

I Sudan er det nå ramadan, måneden hvor man faster fra solen står opp til den går ned. For de 41 barna som har begynt på skolen er denne ramadan ekstra spesiell, de er tilbake på skolen.

Hvert barn har en kontaktlærer på skolen de har begynt, og Awadalla (bak til venstre) fra Nida'a Al-Hayat har ansvar for å følge opp lærerne og elevene. Hver uke besøker han alle skolene og snakker med kontaktlærer og følger opp barnas utvikling, sørger for at de får sitt daglige måltid og løser eventuelle utfordringer eller problemer.

Ramadan er også en god tid for de som bor og jobber på gata. Når fasten skal brytes om kvelden inviterer man de som ikke har mat til å spise med seg, eller sørger på andre måter for å dele av det man har.

Muslimer tror at de siste minuttene før man bryter fasten er minutter man kan be Gud om å oppfylle ens ønsker med mer kraft enn ellers. For flere av barna var det å få begynne på skolen igjen deres største ønske under ramadan i fjor, og nå er det blitt virklighet!


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page