top of page

Hvorfor vi bryr oss

Hei!

Vi er tre jenter, Jade, Emilia og Nora, på 14 år. Vi går på Ris skole, og har valgfaget Innsats for andre. Før vi begynte med dette valgfaget, visste vi ikke så mye om hva det å bry seg faktisk innebar. Men etter kun et halvt år med "Innsats for andre" har dette snudd. Det å bry seg er altfor, altfor viktig til å ikke ha noen kunnskap om det. Og "Fra tigging til trygghet" er et godt eksempel på hvor enkelt, og virkningsfullt det å bry seg kan være.

I snart to måneder har vi jobbet med "Fra tigging til trygghet". Vi har kommunisert med flere viktige personer og lagt store planer for våren 2017. Den 23. november hadde vi et møte med Taha og Ahmed, to inspirerende, frivillige arbeidere som jobber med og er ledere i styret i denne organisasjonen. De fortalte oss om hvordan "Fra tigging til trygghet" arbeider i Port-Sudan, og om hvordan denne organisasjonen utgjør en viktig forskjell der. Læreren vår inspirerte oss i tillegg til å arbeide hardt for å nå målene vi har lagt, og vi er på god vei allerede. Om våren har vi tenkt til å holde en solidaritetsuke, som er ment for å engasjere ungdommer på Ris skole. En solidaritetsuke er, i dette tilfellet, en leksefri uke hvor elevene bruker energien og tiden de vanligvis ville brukt på lekser, på å tjene minst 200 kroner. Disse 200 kronene vil gå til "Fra tigging til trygghet", slik at de kan fortsette å utvikle dagsenteret i Port-Sudan, og forbedre grunnskolen og yrkesopplæringen der. Pengene er også veldig nyttige når det kommer til deres nye prosjekt; å bygge et dagsenter i Kassala for å nå fram til og hjelpe enda flere hjemløse i Sudan.

Selv små donasjoner har stor påvirkningskraft som kan styrke denne organisasjonen, og utgjøre en forskjell i verden. Når man vurderer fattigdom i vårt rike land, vil man ofte synes synd på de hjelpeløse, men ikke gjøre noe mer med det. Omfanget av fattigdom er nå enormt, og mange tror at verden er for forsvarsløs til å stoppe det. Dette stemmer ikke. Folk må innse hvor kraftige våre lommepenger kan bli hvis vi slår dem sammen. Dette kan også føre oss enda litt nærmere til den verden vi ønsker å leve i.

Verden er avhengig av at folk bryr seg, og viser kjærlighet. Det er umenneskelig å se at store deler av verden lider. Derfor er det betydelig viktig å vise omsorg. Derfor bryr vi oss.​​

"Philanthropy is not about money... it's about feeling the pain of others and caring enough about their needs to help" -Timothy Pina

Fra tigging til trygghet legger til: Om du også har lyst til å bidra, kan du bli trygghetsfadder! For 250 kroner i måneden sikrer du at ett barn får gå på skole, får varm mat, uniform og sko.

Hvordan bli trygghetsfadder: Overfør 250 kroner til Fra tigging til Trygghet sin konto; 1254.05.76872, og gjør det til et fast beløp. Skriv "Trygghetsfadder" i meldingsfeltet, og legg gjerne igjen epostadressen din, så kan vi oppdatere deg om det spennende arbeidet vi driver med!

Hvis du heller vil gi en engangsstøtte, så overfører du rett og slett penger til Fra tigging til Trygghet sin konto; 1254.05.76872.

Eller kanskje du vil stille opp som frivillig på et arrangement? I så fall kan du skrive en mail til tiltrygghet@gmail.com.

Barna på gata i Sudan trenger deg!


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page