top of page

Barnearbeid før og nå

Trodde du at barnearbeid var noe som fantes under den industrielle revolusjon, og at vi gradvis har fått flere rettigheter for barn? Da har du forsåvidt rett! I Norge og mange andre vestlige land er det klare regler (som følges!) for hvor mye et barn kan jobbe. Sånn er det dessverre ikke overalt.

Under den industrielle revolusjon og helt opp til begynnelsen av 1900-tallet, jobbet mange barn i USA, Storbritannia og andre vestlige land 10-timers arbeidsdager for luselønn. Barna hadde ulike yrker, og de ble brukt i arbeid fordi de var billige i drift, de hadde små fingre og kropper som kunne komme til på steder som voksne ikke klarte. Det må ha vært klaustrofobisk og utmattende å jobbe 10 timer hver dag i trange gruvesjakter og skorsteinspiper! Det var også mange barn som mistet en finger i tekstilfabrikkenes usikrede maskiner. I 1916 kom det heldigvis en lov i USA som forbød barn under 14 år å jobbe på de farligste arbeidsplassene, og ingen barn skulle jobbe mer enn 8 timer hver dag. Gradvis har disse reglene blitt stadig bedre, og i dag er barnearbeid forbudt. Barnearbeid defineres som arbeid som går ut over lek eller skolegang.

I dag er det dessverre ikke alle land som overholder barnekonvensjonens regler om barnearbeid. På verdensbasis er det så mange som 152 millioner barn som jobber. (ilo.org, tall fra 2017). I Sudan jobber 20-30% av alle barn mellom 5 og 14 år så mye at det går ut over lek og/eller skole. De jobber blant annet med å selge poser, pusse sko og som bud. Disse barna får ofte lite eller ingen utdanning, og jobbene de kan få når de blir voksne kommer til å være like begrenset som de er nå. Analfabetismen i Sudan er på hele 40%, og fattigdommen er stor blant mange. 15% lever i ekstrem fattigdom, og kun 55% har tilgang på rent vann.

Det er dette vi i Til trygghet ønsker å gjøre noe med. Vi sprer informasjon om barna som bor og jobber på gata, og samler inn penger for å gi dem mulighet til å begynne på skole i stedet for å jobbe. Sentrene i Kassala og Port Sudan er populære, og her får barna mulighet til å leke og spise i trygge omgivelser. Sentrene er også viktige for å kartlegge hvem som ønsker å begynne på skolen.

Er du elev eller lærer og ønsker at din klasse skal høre et foredrag om barnearbeid før og nå? Ta kontakt! Vi kommer gjerne. Besøket er selvsagt helt uten forpliktelser. Det eneste vi ønsker er å spre informasjon om barnearbeid i verden og Sudan, samt å få si bittelitt om prosjektet vårt. Kanskje noen blir inspirert til å bidra til en bedre verden!

Ønsker du eller din klasse å støtte vårt arbeid? Bli trygghetsfadder, da vel! For å bli trygghetsfadder legger du rett og slett inn et fast beløp i nettbanken din. Skriv gjerne inn e-postadressen din, så har vi mulighet til å takke deg. Kontonummeret er 1254.05.76872, og beløpet bestemmer du selv. Om du kan avse 250 kroner i måneden, så er det nok til at ett barn får skolepenger, uniform, skolebøker, et varmt måltid hver dag, samt aktiviteter på senteret.

Kilder:

•ILO om barnearbeid i dag: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_574717/lang--en/index.htm

•FN.no, fakta om sudan: http://www.Fn.no/land/sudan

•Barnearbeid i sudan: https://no.wikipedia.org/wiki/Barnearbeid

.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page