top of page

Vi bytter navn!

"Til trygghet" heter vi nå. Har du en god ide til en ny logo for organisasjonen?

Det gamle navnet vårt, "Fra tigging til trygghet", har vi hatt med oss siden 2011. Det har fungert bra, men viser ikke lenger helt hva vi jobber med.

Mange av barna som bruker senteret i Sudan driver ikke med tigging, men de har diverse småjobber på gata i stedet for å gå på skolen. Noen av våre samarbeidspartnere synes ikke det var et godt navn.

Vi er enig, og derfor har vi bestemt oss for å endre navnet vårt - til det kortere og enklere "Til Trygghet". Det reflekterer godt hva som er målet med senteret.

Men nå trenger vi derfor en ny logo! Har du lyst til å komme med et forslag? Send oss en mail, eller tips oss på Facebook.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page