top of page

Intervju med økonomiansvarlig ved senteret i Kassala

Hans Mohmaed Ashour jobber som økonomiansvarlig i From Street to Safety i Kassala. Hun elsker å jobbe med barna på senteret, selv om hennes hovedjobb er økonomi. Her deler hun sine tanker om situasjonen i Sudan.


Vi spurte henne om hvordan ting har endret seg siden Kassala fikk den store flyktningstrømmen rett før jul, og hun svarer at det er en ny gruppe barn på senteret som har flyktet til Kassala fra andre steder i Sudan. I tillegg er det en del barn fra Niger og Nigeria som ikke har vært i Kassala tidligere.


Hun forteller at situasjonen i Sudan er veldig vanskelig nå. Det er utrygt, dårlige økonomiske tider og ingen skolegang for barna. Hun forteller videre: "Siden den første flyktningstrømmen til Kassala har det vært et voldsomt press på offentlige helsetjenester og utdanning for barna i Kassala, siden skolene har blitt brukt som tilfluktsted for flyktninger." Hun frykter at manglende skolegang vil føre til fattigdom, hjemløshet og spredning av barnearbeid blant Kassalas barn og ungdom.


Hun forteller at de yngste barna på senteret er rundt 2 år. Disse kommer ofte i følge med storesøsken. Hun forteller videre at: "Inne på senteret deltar barna på senterets daglige aktiviteter og leker fint med hverandre. På utsiden gjør de det som trengs for å ta vare på seg selv".


Hva kan du gjøre?

Vår største økonomiske trygghet er trygghetsfadderne våre. Gjennom en månedlig overføring er de med på å sikre en forutsigbar inntekt. Bli trygghetsfadder du også! Det blir du ved å overføre et fast beløp hver måned til Til trygghet sin konto 1254.05.76872. Merk overføringen "trygghetsfadder" og skriv inn din epostadresse. De fleste fadderne gir rundt 250 kroner, men beløpet du gir er selvsagt valgfritt.

Vi er helt avhengige av donasjoner, og hver krone gjør en stor forskjell. 

Du kan også donere et valgfritt beløp til VIPPS: 99527


Comments


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page