top of page

Stengte skoler og ekstra smittetiltak - vil du bidra?

Pandemien påvirker alle land og rammer spesielt fattige land ekstra hardt. I Sudan har de nå akkurat stengt ned skolene resten av april og mai - frem til Eid-høytiden, som markerer slutten på fastemåneden Ramadan.


Stengte skoler gir økt besøk på senteret

Det er en uoversiktlig situasjon og lite offisiell informasjon om smittetall og status. Uansett fører stengte skoler til at mange barn og unge ikke har noe sted å være på dagtid. Senteret From Street to Safety i Kassala merker nå en stor økning i besøk og barn som kommer innom for mat og et sted å være. Ikke så enkelt når man skal holde avstand og unngå smitte - når det kommer flere enn før og man vet at disse barna trenger hjelp!


Strammer inn smitteverntiltak på senteret i Kassala

Fra og med denne uka strammer de derfor inn smitteverntiltakene på senteret. De skal ha kun 10 personer om gangen på sentret, de forlenger serveringstiden for måltider, og organiserer aktiviteter i mindre grupper i stedet for felles aktiviteter. De planlegger også å sette opp en håndvask-stasjon utenfor senteret, slik at alle som skal inn må vaske hendene med såpe. I tillegg planlegger de å dele ut håndsprit for desinfeksjon av hender. Det kommer til å bli påbudt med munnbind på sentret for alle voksne. De har allerede rutiner for å registrere alle barna som er innom på senteret, men skal nå også begynne å registrere alle besøkende, for å gjøre det lettere med sporing i tilfelle det skulle være noen smittet. Ikke lett å ha god avstand og holde alle regler der mange barn samles, men desto viktigere med godt utstyr og rutiner.


Vil du bidra til ekstra smitteverntiltak?

De ansatte og frivillige i From Street to Safety har bidratt på flere måter gjennom pandemien, så dette er ikke noe nytt. Men akkurat som i Norge og andre land blusser nå smitten opp igjen og det må hardere smitteverntiltak til.


Vil du bidra med en ekstra gave til økte smitteverntiltak?

  • De trenger blant annet penger til munnbind, såpe og desinfeksjonsmiddel.

  • De ønsker også å bidra ut i samfunnet med plakater med informasjon om korona-viruset, henge opp på busser og områder med mange folk, dele munnbind på moskeer, og spre informasjon om korona med hjelp av frivillige.

  • Vipps et valgfritt beløp til 99527 og merk med "Smittevern"


Bildet fra senteret april 2021 - stor økning i besøk når skolene stenger på kort varsel댓글


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page