top of page

Senteret stengt - men bidrar mot Corona

Det er ikke bare i Norge og Europa at skolene stenger og samfunnet tar grep mot Corona-viruset. I Sudan er skolene, og mange andre steder hvor folk samles, stengt. Senteret vårt i Kassala er også stengt.

Sudan også rammet

Vi tenker på barna og alle andre i Sudan som går vanskelige tider i møte, sammen med resten av verden. Vi har overført penger slik at driften av senteret kan fortsette, og håper at det kan bidra til noe mer sikkerhet for framtiden for de som er noen av samfunnets mest sårbare og utsatte, nemlig barn og unge på gata.

Lager desinfeksjonsmiddel på kontoret

Men From Street To Safety i Kassala bidrar på sin egen måte:

De ble kontaktet av frivillige som ønsket å lage desinfeksjonsmiddel (av alkohol), og det ville de gjerne hjelpe til med. De stilte derfor like godt sine kontorer til disposisjon, og produksjonen er nå i gang. Dette kommer nok godt med da det ikke er så lett å følge gode råd om hygiene med rent vann og såpevask i Sudan. Spesielt ikke om man bor på gata. De er i dialog med UNICEF om å finanisere en del av prosjektet, målet er å dele ut gratis til befolkningen og særlig til gatebarn.

Vi heier på dere!

FN er i gang med å vurdere risiko og lage responsplaner og be om bidrag internasjonalt til å bekjempe viruset i Sudan. Landet er vurdert som utsatt for risiko på grunn av dårlig helsevesen. Kassala er spesielt utsatt siden det ligger så nærme grensen til Eritrea. WHO og UNICEF er allerede inne med aktivitet for å støtte Sudans innsats mot Corona.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page