top of page

Samarbeid og støtte til sårbare barn og ungdom på gata i Sudan 

Til Trygghet

Vi er en norsk frivillig organisasjon som støtter et dagsenter for barn og ungdom på gata i Kassala, Sudan. Pengene vi samler inn går til utdanning, aktivitetstilbud og opplæring til barn og ungdom som ellers ville jobbet på gata. Barnas rett til skole og trygghet er nøkkelen til en bedre framtid!

Organisasjonen ble stiftet i 2011 og har også tidligere støttet et senter i Port Sudan. Senteret i Kassala åpnet i 2017.

Du kan støtte oss gjennom å bli Trygghetsfadder, eller donere penger til konto eller Vipps:

For vulnerable children and youth in the streets of Sudan

From Street to Safety

is a Norwegian voluntary organization that supports a day center for children and youth on the street in Kassala, Sudan. The money we collect goes to support primary education, activities in the centre and other necessities for children and young people who would otherwise work on the streets. The children's right to school and security is the key to a better future!

The organization was founded in 2011 and has also previously supported a center in Port Sudan. The center in Kassala opened in 2017.

We hope you will give us a helping hand!

  • Vipps: 99527

  • Donate to our account 1254.05.76872  

  • Or get in contact with us!

banner.jpg
bottom of page