top of page

We want peace!

Statssekretær Arvinn Gagdil holder appell foran Stortinget på We want peace-markeringen 9.juli. 9.juli 2011 er Sør-Sudans nasjonaldag, og i år ble dette markert med et bredt og nøytralt arrangement i regntunge Oslo.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page