top of page

Hverdagsglimt fra senteret

Til Eid i oktober 2013 fikk senteret i Port Sudan en TV i spleisegave av Den sudanske foreningen i Norge og Fra tigging til trygghet. Her er den i bruk!


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page