top of page

Hva skjedde med fotoprosjektet?

Våren 2013 skrev vi på bloggen vår at vi planla et prosjekt sammen med to fotografer, og siden den gang har det ikke kommet noen oppdatering. Det beklager vi! Vi jobbet lenge og hardt med søknader til forskjellige kultur- og bistandsfond, men fikk dessverre avslag på samtlige på høsten. I tillegg måtte begge fotografene trekke seg på grunn av arbeids- og private forhold. Vi la derfor prosjektet på is for en liten stund, mens vi tenkte lure tanker om neste skritt. Prosjektet heter Disposable cameras, indisposable stories og går i hovedsak ut på at vi ønsker at to fotografer tilbringer en måned i Port Sudan sammen med brukerne av senteret. Prosjektet er rettet mot barn mellom 7 og 13 år, de lærer grunnleggende kamerateknikk av fotografene og får deretter hvert sitt engangskamera og konkrete oppgaver de skal løse. De skal ta bilder av mennesker de er glade i, vennene sine, ting de liker å gjøre. Slik håper vi at barna får en opplevelse av å bli tatt på alvor og at de kan kjenne mestringsfølelse. Fordi barna er så unge og dette kan være en emosjonell prosess, kommer en barnepsykolog til å være en del av prosjektet som også vil jobbe tett med sosialarbeiderne på senteret. Siden i fjor vår har jeg flyttet til Beirut i Libanon, og har gjennom kurs på Fotografenes hus kommet i kontakt med organisasjonen Zakira. Zakira begynte med fotoprosjektet Lahza ("øyeblikk") i 2009 som er overraskende likt prosjektet vi har jobbet med. I Lahza jobbet fotografer med barn i alderen 5-12 år i palestinske flyktningleire i Libanon, og på høsten 2013 ble Lahza 2 satt i gang. Denne gangen er det syriske barn som bor i såkalte informal settlements fotografene jobber med. Ibrahim Dirani er en av ildsjelene bak Zakira, og har vært veldig ivrig på å få til et norsk-libanesisk-sudansk samarbeid siden jeg fortalte ham om Fra tigging til trygghets arbeid. Sammen med Zakiras leder Ramzi Haidar og fotografen Ousama Ayoub har Ibrahim oag jeg skrevet prosjektsøknad som vi nå sender ut til forskjellige kulturfond. Vi krysser fingrene for at Disposable cameras, indisposable stories blir virkelig! Skrevet av Anniken Schwamborn

Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page