top of page

41 barn klare for skolestart!

Det er ingen som vet akkurat hvor mange barn som jobber og bor på gata i Port Sudan. De uoffesielle tallene sier at det er over 2500 barn og ungdommer. Noen i myndighetene påstår at det er under 130 og det ofeisiellet tallet er 309. Det er stor uenighet men ingen fullstendig kartlegging, og nummeret er i endring siden det kommer nye til og noen faller fra.

Nida’a Al-Hayat har nå kartlagt de som er innom senteret for å vaske seg, vaske klær, slappe av eller få mat. Av disse bruker 139 senteret fast, og har vært gjennom en grundigere kartlegging for å finne ut hva de ønsker seg, og hvordan vi kan hjelpe dem bort fra gata. Noen er barn, noen er ungdommer og andre er mødre med små barn. Kartleggingen er viktig, da veit vi hva som må til.

Den største gruppen er barn som bare ønsker seg å starte på skolen igjen, eller for første gang, hele 76 barn er i dag forhindre fra skolegang og trenger vår hjelp til å betale skolepenger, bøker og klær, og til oppfølging som de 11 som i år har gått på skole.

Med pengene som elevene ved Ris ungdomsskole har samlet inn skal 30 nye barn få begynne på skolen igjen! Nå er alle blitt registret og skolepenger er betalt. De er klare for å begynne og gleder seg! Sammen med de 11 som skal fortsette fra i fjord er 41 barn nå skoleklare. TUSEN TAKK til hver enkelt elev ved ris som brukte en dag for å være med å endre hverdagen for disse barna og ungdommene, og til lærerne som var med og gjorde det mulig. Takk til alle våre trofaste faddere.

God sommer!


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page