top of page

Takk for hjelpen til flomofrene i Kassala


25. juli i sommer var det en stor flom i Kassala. Elva som renner fra fjellene ned mot østsiden av byen flommet over på grunn av mye regn.

Over 3000 hus rammet

Nabolagene øst for byen er ikke planlagt eller bygget for å takle slike vannmasser, og vannet flommet inn i hus og gater. Det var en ekstraordinær situasjon. Myndighetene anslår at over 3200 hus ble rammet, hvorav ca 1600 ble totalt ødelagt. Tre mennesker omkom i flommen.

De som er mest utsatt, bor gjerne i dårlige hus, eller på gata, og har ikke noen forsikringsselskap eller velferdssystem til å hjelpe dem når de mister det lille de eier i slike naturkatastrofer.

Våre partnere ville hjelpe

Vår hovedoppgave i Fra tigging til trygghet er ikke nødhjelp. Pengene vi samler inn skal gå til drift av senteret og skolegang for barna. Men våre partnere i Sudan, From Street to Safety Sudan, ville gjerne hjelpe, og vi satte i gang en innsamlingsaksjon på Facebook og Vipps som gav gode resultater. Denne gutten på bildet, og mange flere, fikk utdelt mat etter flommen, som From Street to Safety organiserte og delte ut sammen med lokale frivillige.

Grøt til folket

FSTS bestemte seg for at utdeling av mat, spesielt til barn, var første prioritet. Til sammen delte de ut 6672 porsjoner med grøt, og hele 5460 gikk til barn, i løpet av 15 dager like etter flommen. For en innsats!

Regnskapet for innsatsen

Vi takker varmt for alle gaver fra våre norske venner, faddere og støttespillere! Tilsammen fikk vi inn 10 332 kroner, fra 31 givere, på rekordtid. Takk skal dere ha, alle sammen! Vi har nå fått inn regnskap fra FSTS, som viser at de har brukt om lag 48 000 sudanske pund til innsatsen under flommen, dvs. om lag 12 000 kr til aksjonen. Det var med andre ord vel anvendte penger.

Hva nå med senteret?

Heldigvis ble ikke senteret fysisk rammet av flommen. Det var fordi senteret ligger i sentrum av byen, mens flommen var i nabolagene på østsiden av byen. Men likevel rammet flommen mange familier og barn som bruker senteret. Derfor var også hjelpen under flommen en god investering. I tillegg ble From Street to Safety i Kassala mer kjent som organisasjon på grunn av deres innsats i flommen. Dette har de benyttet godt! De har allerede hatt flere møter med lokale partnere og fått et bedre nettverk. Vi håper det betyr enda bedre muligheter for finansiering og drift av senteret fremover.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page