top of page

Siste nytt fra Port Sudan

Da vi besøkte senteret i august var vi på flere møter hos ulike instanser hos myndighetene og politiet sammen med Nida'a al-hayat, for å forankre organisasjonens arbeid hos lokale myndigheter, opprette samarbeidsavtaler og få offisiell autorisasjon. Nå er avtalen med myndighetene undertegnet og iverksatt! Avtalen innebærer at senteret får støtte fra en sosialarbeider som er betalt av myndighetene, og hun er alt på plass på senteret fem dager i uka. Mange av barna har opplevd traumer og har behov for profesjonell hjelp, og sosialarbeideren hjelper nå til med å kartlegge individuelle behov og iverksette tiltak. I tillegg til psykososial støtte handler dette for mange av barna og ungdommene om tilgang til skolegang eller yrkesopplæring, og hjelp til å finne en trygg jobb. Dette samarbeidet er derfor et viktig skritt i riktig retning for å utvide tilbudet på senteret, og for å hjelpe barna vekk fra gatene og inn i samfunnet igjen.

Avtalen innebærer også informasjonsutveksling om brukerne på senteret, og den hjemløse populasjonen i Port Sudan. Slik bidrar vi til å sette barn og unge som lever på gata på dagsorden i Port Sudan, og vi får tilgang til myndighetenes informasjon og ressurser. Til gjengjeld gir Nida'a al-hayat myndighetene periodevis rapport om sine aktiviteter og hva de gjør for bedre barn og unges hverdag. De som jobber med denne gruppen hos myndighetene skal også få tilgang på de kursene Nida'a al-hayat holder eller deltar på for eksempel i regi av Unicef.

Avtalen muliggjør også støtte fra, og samarbeid med Unicef. Da vi var i Sudan i sommer hadde vi nemlig også møter med Unicef, som gjerne ville samarbeide med oss, men var avhengig av at alle deres partnere har en samarbeidsavtale med myndighetene. Det har vi nå! Unicef vil gi de ansatte på senteret videreopplæring, hjelpe til med å finne foreldrene til barn som vil gjenforenes med sine foreldre, og også på andre måter støtte opp om det viktige arbeidet som foregår på senteret. Unicef jobber for tiden kun med hjemløse barn i Khartoum, ikke i Port Sudan, hvor det eneste åpne tilbudet for barn og unge som bor på gata er Nida'a al-hayat sitt senter. Vi er glade for at denne avtalen er kommet på plass da den styrker senteret sitt mandat i samfunnet og gjør det lettere for oss å gjøre hverdagen bedre for de barna og ungdommene som bor og jobber på gata.


Comments


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page